2017.jpg

Прием след 7 клас: Професия "Ресторантьор"/Специалност "Кетъринг"  дневна форма; срок на обучение – 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.  

Прием след 7 клас: Професия "Хотелиер"/ Специалност "Организация на хотелиерството" дневна форма; срок на обучение – 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

Прием след 7 клас: Професия "Организатор на туристическата агентска дейност"/ Специалност „Организация на туризма и свободното време", дневна форма; срок на обучение–5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

Прием след 7 клас:
Професия "Ресторантьор"/Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" дневна форма; срок на обучение: 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

 Прием след 8 клас: Професия "Готвач"/Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки“ дневна форма; срок на обучение: 4 години.           

Прием след 8 клас: Професия "Хлебар - сладкар"/ Специалност "Производство на сладкарски изделия " дневна форма; срок на обучение: 4 години.

012345

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

СПЕЦИАЛНОСТИ:

ПРОФЕСИЯ "РЕСТОРАНТЬОР", СПЕЦИАЛНОСТ "КЕТЪРИНГ"

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "ХОТЕЛИЕР", СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО"

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ",СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ"

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "РЕСТОРАНТЬОР", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ"

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "ГОТВАЧ", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "ХЛЕБАР-СЛАДКАР", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ"

Прочети още...

Случайна снимка

IMG 0202

TV туризъм

Изявени ученици от ПГ по туризъм:

Прочети още...

Медиите за нас

Сканирани вестници  и списания публикували материали за нас

Прочети още...

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 СЪОБЩЕНИЕ:

Прочети още...

Учебна и помощна литература 8-12 клас