• baker.JPG
  • chef.JPG
  • hotel.JPG
  • ket.JPG
  • pozhr.JPG

Случайна снимка

DSC 8949

ПРОФЕСИЯ "РЕСТОРАНТЬОР", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ"

ПОЗХР

Прием след VII-ми клас:

Професия "Ресторантьор"/

Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения";

дневна форма; срок на обучение: 5 години, разширено изучаван чужд език – английски.

 

За всички паралелки след VII-ми клас:

Приемни тестове: български език и литература х 2, математика х 2, балообразуващи предмети: I-ви чужд език х 1; биология и здравно образование х 1.

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 СЪОБЩЕНИЕ:

Прочети още...

Медиите за нас

Сканирани вестници  и списания публикували материали за нас

Прочети още...

Справка за броя на свободните места в паралелките