• baker.JPG
  • chef.JPG
  • hotel.JPG
  • ket.JPG
  • pozhr.JPG

Случайна снимка

107

ПРОФЕСИЯ "ХЛЕБАР-СЛАДКАР", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ"

082017

 Прием след 8 клас:

Професия "Хлебар - сладкар"/

Специалност "Производство на сладкарски изделия "

дневна форма; срок на обучение: 4 години.

 

 

За всички паралелки след VIII-ми клас:

Балообразуващи предмети от свидетелството – български език и литература х 2, I-ви чужд език х 1, биология и здравно образование х 1, география и икономика х 1. Допълнителен критерий при равен бал – успехът от свидетелството за основно образование.

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 СЪОБЩЕНИЕ:

Прочети още...

Медиите за нас

Сканирани вестници  и списания публикували материали за нас

Прочети още...

Справка за броя на свободните места в паралелките