2017.jpg

Прием след 7 клас: Професия "Ресторантьор"/Специалност "Кетъринг"  дневна форма; срок на обучение – 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.  

Прием след 7 клас: Професия "Хотелиер"/ Специалност "Организация на хотелиерството" дневна форма; срок на обучение – 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

Прием след 7 клас: Професия "Организатор на туристическата агентска дейност"/ Специалност „Организация на туризма и свободното време", дневна форма; срок на обучение–5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

Прием след 7 клас:
Професия "Ресторантьор"/Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" дневна форма; срок на обучение: 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

 Прием след 8 клас: Професия "Готвач"/Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки“ дневна форма; срок на обучение: 4 години.           

Прием след 8 клас: Професия "Хлебар - сладкар"/ Специалност "Производство на сладкарски изделия " дневна форма; срок на обучение: 4 години.

012345

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

Указание за отпускане на стипендии

изтегли файла

Случайна снимка

DSC 0409

TV туризъм

Изявени ученици от ПГ по туризъм:

Прочети още...

Медиите за нас

Сканирани вестници  и списания публикували материали за нас

Прочети още...

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 СЪОБЩЕНИЕ:

Прочети още...

Учебна и помощна литература 8-12 клас

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА 4-ГОДИШЕН ПЕРИОД С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ;

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ " ИВАН П. ПАВЛОВ" - ГР. РУСЕ;

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ;

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО;

ЕТИЧЕН КОДЕКС;

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАНННИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

 СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА

 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 Г.
КСО КЪМ 31.12.2017г. 001

 

 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 Г.

 1801
 1802
 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.06.2017 Г.
 otchet3006 1
 otchet3006 2
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 Г.
otchet3103 1
otchet3103 2

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г.

otchet 003
otchet 003 2
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 Г.
otchet 001
otchet 002
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 Г.
261
262
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 Г.
1
2