• baker.JPG
  • chef.JPG
  • hotel.JPG
  • ket.JPG
  • pozhr.JPG

ПРОФЕСИЯ "ГОТВАЧ", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

Прием след VIII-ми клас:

Професия "Готвач"/

Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

дневна форма; срок на обучение: 4 години.

           

За всички паралелки след VIII-ми клас:

Балообразуващи предмети от свидетелството – български език и литература х 2, I-ви чужд език х 1, биология и здравно образование х 1, география и икономика х1. Допълнителен критерий при равен бал – успехът от свидетелството за основно образование.

 

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА