Непедагогически песонал

Елеонора Петкова Главен счетоводител
Меглена Вълчева Завеждащ административна служба
Емел  Салдинова Началник склад
Пенка Василева Домакин
Ренета Ганева Технически секретар
Петя Димитрова Продавач бюфет
Иванка Андреева Портиер
Пенчо Пенев Общ работник поддържане на сгради
Виолета Копоева Хигиенист
Галина Стефанова Хигиенист
Румянка Недкова Хигиенист
Янка Данева Хигиенист