2017.jpg

Прием след 7 клас: Професия "Ресторантьор"/Специалност "Кетъринг"  дневна форма; срок на обучение – 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.  

Прием след 7 клас: Професия "Хотелиер"/ Специалност "Организация на хотелиерството" дневна форма; срок на обучение – 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

Прием след 7 клас: Професия "Организатор на туристическата агентска дейност"/ Специалност „Организация на туризма и свободното време", дневна форма; срок на обучение–5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

Прием след 7 клас:
Професия "Ресторантьор"/Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" дневна форма; срок на обучение: 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

 Прием след 8 клас: Професия "Готвач"/Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки“ дневна форма; срок на обучение: 4 години.           

Прием след 8 клас: Професия "Хлебар - сладкар"/ Специалност "Производство на сладкарски изделия " дневна форма; срок на обучение: 4 години.

012345

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

СПЕЦИАЛНОСТИ:

ПРОФЕСИЯ "РЕСТОРАНТЬОР", СПЕЦИАЛНОСТ "КЕТЪРИНГ"

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "ХОТЕЛИЕР", СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО"

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ",СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ"

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "РЕСТОРАНТЬОР", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ"

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "ГОТВАЧ", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

Прочети още...
ПРОФЕСИЯ "ХЛЕБАР-СЛАДКАР", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ"

Прочети още...

Случайна снимка

12523883 571266596380509 5787168632730628187 N

TV туризъм

Изявени ученици от ПГ по туризъм:

Прочети още...

Медиите за нас

Сканирани вестници  и списания публикували материали за нас

Прочети още...

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 СЪОБЩЕНИЕ:

Прочети още...

Учебна и помощна литература 8-12 клас

Непедагогически песонал

Елеонора Петкова Главен счетоводител
Меглена Вълчева Завеждащ административна служба
Ренета Ганева Началник склад
Пенка Василева Домакин
Валерия Павлова Технически секретар
Петя Димитрова Продавач бюфет
Емел Салдинова Готвач
Иванка Андреева Портиер
Пенчо Пенев Общ работник поддържане на сгради
Виолета Копоева Хигиенист
Галина Стефанова Хигиенист
Румянка Недкова Хигиенист
Янка Данева Хигиенист