• baker.JPG
  • chef.JPG
  • hotel.JPG
  • ket.JPG
  • pozhr.JPG

ПРОФЕСИЯ "РЕСТОРАНТЬОР", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ"

Прием след VII-ми клас:

Професия "Ресторантьор"/

Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения";

дневна форма; срок на обучение: 5 години, разширено изучаван чужд език – английски.

 

За всички паралелки след VII-ми клас:

Приемни тестове: български език и литература х 2, математика х 2, балообразуващи предмети: I-ви чужд език х 1; биология и здравно образование х 1.

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА