ot

  1. Красимир Иванчев;
  2. Васил Петров;
  3. Ремзие Алиева;
  4. Христо Димитров;
  5. Надежда Костадинова;
  6. Нурсел Хасанова;
  7. Румяна Стоянова.