• baker.JPG
  • chef.JPG
  • hotel.JPG
  • ket.JPG
  • pozhr.JPG

ket1 Large

Прием след VII-ми клас:

Професия "Ресторантьор"/

Специалност "Кетъринг"

дневна форма; срок на обучение – 5 години; разширено изучаван чужд език – английски.

 

За всички паралелки след VII-ми клас:

Приемни тестове: български език и литература х 2, математика х 2, балообразуващи предмети: I-ви чужд език х 1; биология и здравно образование х 1.

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА