• baker.JPG
  • chef.JPG
  • hotel.JPG
  • ket.JPG
  • pozhr.JPG

Случайна снимка

DSC 3904

E. ПРОФЕСИЯ "ХЛЕБАР-СЛАДКАР", СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ"

hl

           

За всички паралелки след VIII-ми клас:

Балообразуващи предмети от свидетелството – български език и литература х 2, I-ви чужд език х 1, биология и здравно образование х 1, география и икономика х1. Допълнителен критерий при равен бал – успехът от свидетелството за основно образование.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 СЪОБЩЕНИЕ:

Прочети още...

Медиите за нас

Сканирани вестници  и списания публикували материали за нас

Прочети още...

Справка за броя на свободните места в паралелките