• baker.JPG
  • chef.JPG
  • hotel.JPG
  • ket.JPG
  • pozhr.JPG

График за явяване на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2018-2019 годинаредовна изпитна сесия 25.02.2019 - 27.03.2019 година

График за провеждане на класни упражнения през втори учебен срок, учебна 2018/2019 година

График за консултации на преподавателите през втори учебен срок,учебна 2018/2019 година

График за  провеждане на допълнителен час на класа през втори учебен срок на учебната 2018-2019 година