• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

IMG_20220415_0009.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 


25. 01. 2023г.
 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП В ПГ ПО ТУРИЗЪМ – РУСЕ
1На 25 януари 2023 г., се проведе състезание по безопасност на движение по пътищата /БДП/ на тема: „Знам правилата за безопасно движение по пътищата“. 

Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Чрез състезанието се възпитават качества като информираност, култура в отношенията, съобразителност и уважение към общността.

От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха ученици от 8. до 10. клас. Те бяха разделени на два отбора по четирима ученици. Състезанието се проведе в два етапа – теоретичен и практически. Първият етап включваше решаване на тест, а вторият – надпревара с колело по трасе с препятствия. Взискателно жури от учителите по БДП оцени всички етапи, като взе  предвид точните отговори и бързината на учениците. 

В състезанието на ПЪРВО МЯСТО се класираха: Кристиян Златев, Мартин Йоцев от 8.Г клас, Димитър Радев от 9.Г клас и Ралица Хараламбиева от 10.Б клас, с ръководител г-жа Биляна Николова.

ВТОРО МЯСТО заеха: Борислав Димитров, Ивелин Вишков от 8.Г клас, Георги Георгиев от 9.Г клас и Симге Карапанлиева от 10.Б клас, с ръководител г-н Иван Бонев.  

Училищното ръководство благодари на учениците и техните ръководители за участието в състезанието. 


22.12.2022г.

План програма за БДП на ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"


29. 04. 2022г.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП В ПГ ПО ТУРИЗЪМ – РУСЕ

1

На 29 април 2022 г., в двора на училището, се проведе състезание по безопасност на движение по пътищата /БДП/ на тема: „Знам правилата за безопасно движение по пътищата“.

Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие на учениците като информираност, култура в отношенията, съобразителност и уважение към общността.

От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха ученици от 8. до 10. клас. Те бяха разделени на три отбора по четирима ученици. Състезанието се проведе в два етапа – теоретичен и практически. Първият етап включваше решаване на тест, а вторият – надпревара с колело по трасе с препятствия. Взискателно жури от учителите по БДП оцени всички етапи, като взе предвид точните отговори и бързината на учениците.

В състезанието на ПЪРВО МЯСТО се класираха: Симона Дончева и Ивайло Василев от 9.В клас, Ивайло Ненов и Юсеин Палов от 10.Г клас, с ръководител г-жа Християна Симеонова.

ВТОРО МЯСТО заеха: Кристиян Хитов от 8.Г клас, Тонислав Тодоров от 9.Г клас, Йоана Андреева и Алпер Хасанов от 10.Б клас, с ръководител г-жа Биляна Николова.

На ТРЕТО МЯСТО се класираха: Георги Георгиева от 8.Г клас, Ивайла Цонева от 9.А клас, Десислава Иванова и Мирослав Стойчев от 10.В клас, с ръководител г-н Иван Бонев.

Училищното ръководство благодари на учениците и техните ръководители за участието в състезанието.

 

30.11.2021г.
DJI 0223НОВА ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП В ПГ ПО ТУРИЗЪМ-РУСЕ

В Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, се изгради площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата. Средствата за външната и вътрешната площадка са осигурени по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул "Площадки за обучението по безопасност на движението по пътищата".

Целта на програмата е да подобри качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на учениците за безопасност на движението по пътищата.

Очакваните резултати са намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия (ПТП) с участието на деца.

Проектното предложение включваше:

  1. Разчертаване и боядисване на външна площадка по БДП;
  2. Закупуване на вътрешна площадка;
  3. Закупуване на оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка по БДП.

За реализирането на проекта в двора на ПГ по туризъм – Русе, се разчерта външна площадка и се закупи вътрешна площадка, която ще може да се използва за провеждане на часовете по БДП през зимния сезон.

Училището закупи следното оборудване и обзавеждане за площадките по БДП:

1 бр. модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);

1 бр. стоп палка;

12 бр. сигнално-предпазни жилетки;

1 комплект от 10 бр. пътни знаци (с минимална височина 110 см);

10 бр. конуса;

2 бр. симулационни очила;

2 бр. табла за обучение по БДП;

1 бр. велосипед;

1 бр. каска за велосипедист;

1 бр. програмируем учебен робот.

Външната площадка бе открита с урок по БДП на тема: „Култура на поведение на пътя“. Урокът беше проведен от г-жа Биляна Николова и г-н Иван Бонев - учители по безопасност на движението по пътищата, и ученици от 10.Б и 10.В класове.

Площадките ще допринесат за по-добра ориентация и придобиване на умения за безопасно поведение на пътя. Учениците ще видят реално пресъздадени ситуации, в които трябва да обмислят как да постъпят, когато са в ролята на пешеходци, пътници в превозни средства или водачи на велосипед.


20.11.2021г.

IMG b7012d98353d5aef62f9a1b737cdb192 V

ОТКРИТ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

На 20 октомври 2021 г. в училищния двор на Професионална гимназия по туризъм – Русе, се проведе  открит урок по безопасност на движението по пътищата на тема: „По пътя до училище“.

Урокът беше проведен от г-жа Биляна Николова и г-н Иван Бонев- учители по безопасност на движението по пътищата и ученици от 8.В и 8.Г класове. Целта беше да се затвърдят знанията на подрастващите за безопасно поведение на пътя. 

 В хода на урока осмокласниците показаха своите знания за правилата на пътя, които задължително трябва да спазват. Направиха анализи на пътни ситуации и очертаха маршрути за безопасно поведение по пътя към училище. Учениците се справиха отлично със зададените въпроси, бяха много активни и енергични в отговорите си. Това са едни от начините за повишаване културата на учениците, свързана с безопасното движение по пътищата.

Подобни инициативи са изключително актуални и полезни за учениците, които всеки ден влизат в ролята на участници в движението, изминавайки като пешеходци маршрута от дома си до сградата на училището и обратно.


13.10.2020г.

На 13 октомври 2019 година в двора на бившата Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Русе, където се намира новосъздадената картинг писта, се проведе кампания „Овладей пътя“, организирана от „Русе Кар Моторспорт“, в която взеха участие ученици в правоспособна възраст за управление на МПС (навършили 18 години) от Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“  – гр. Русе.

Господин Росен Даскалов проведе беседа на тема „Безопасно шофиране“ и запозна присъстващите с главните моменти при съблюдаване на безопасността на движението по пътищата като водачи и пешеходци. Той наблегна на най-важното условие за успешно шофиране –  вниманието.

Учениците наблюдаваха демонстрация на спортни автомобили SIN CARS и електрическите автомобили L CITY.

Всеки от присъстващите получи безплатно по две обиколки с картинг.

 

Please publish modules in offcanvas position.