• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

IMG_7836.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 26.06.2024г.

ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

1

По решение на Министерски съвет датата 29 юни е обявена за Национален ден на безопасността на движението по пътищата. В тази връзка беше препоръчително в периода около 29 юни да се организират и изпълнят инициативи, които да поставят акцент на безопасността на пътя.

Целта е да се акцентира на различни аспекти, свързани с пътнотранспортния травматизъм. Редица от тях поставят фокуса именно на това – да напомнят на хората, че на пътя заедно с тях са и други човешки същества и от действията на всеки зависи животът на мнозина. Инициативата е образователна и информационна, с което се цели да се засили вниманието на учениците към проблемите на пътната безопасност.

На 25 юни 2024 г. в Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ се проведе открит урок на тема: „Правила за безопасност на движението“. В него участие взеха: Ален Мустафов и Мартин Тодоров от 10.Б клас, Анджелина Росенова, Димана Николова, Кристина Марчева, Ивелина Костанцалиева и Иълдъз Мехмедова от 10.В клас и Мина Вутова от 11.А клас. Г-жа Биляна Николова и г-н Иван Бонев- учители по БДП, обясниха основните правила за движение по пътищата- пресичане на пешеходна пътека, правила за каране на електрическа тротинетка, пътните знаци и други.

Училищното ръководство благодари на учениците и техните ръководители за участието в инициативата


02.02.2024г.

План програма за БДП на ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"


25.01.2024 г.
 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП В ПГ ПО ТУРИЗЪМ – РУСЕ

1
На 25 януари 2024 г. се проведе състезание по безопасност на движение по пътищата /БДП/ на тема: „Основни правила за безопасно движение по пътищата“. 

Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Чрез състезанието се възпитават качества като информираност, култура в отношенията, съобразителност и уважение към общността.

От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха ученици от 8. до 10. клас. Те бяха разделени на два отбора по четирима ученици. Състезанието се проведе в два етапа – теоретичен и практически. Първият етап включваше решаване на тест, а вторият – познаване на знаците и тяхното значение. Взискателно жури от учителите по БДП оцени всички етапи, като взе  предвид точните отговори и бързината на учениците. 

В състезанието на ПЪРВО МЯСТО се класираха: Мартина Цонева от 8.А клас, Божидара Манолова от 9.А, Теодор Иванов от 8.Б клас и Георги Георгиев от 10.Г клас.

ВТОРО МЯСТО заеха: Ивет Мирчева от 8.А клас, Благовест Николов от 8.Б клас, Христо Маринов от 9.А клас и Константин Георгиев от 10.В клас.

Училищното ръководство благодари на учениците и техните ръководители – г-жа Биляна Никова и г-н Иван Бонев, учители по БДП, за участието в състезанието. 
 

Повече снимки може да разгледате в галерията ни.

 


13.11.2023 г.
 
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „БЕЗОПАСНО НА ПЪТЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕРИ“ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ-РУСЕ
1
На 13 ноември 2023 г. стартира информационната кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“. Тя е организирана от ГД „Национална полиция“ – МВР, Асоциация на българските застрахователи и Гаранционен фонд.

Кампанията цели, чрез предоставяне на практическа информация и съвети да се повиши знанието по темата и да се стимулира културата на отговорност сред ползвателите на този вид превозни средства, които най-често са младите хора. Инициативата поставя акцент върху 10 основни правила за безопасност при управление на електрически скутери.

 

Г-жа Биляна Николова, г-н Иван Бонев и г-н Йордан Адолфов- учители по БДП, представиха в часовете разработените материали. Учениците имаха възможност да научат правилата за безопасно каране на електрическа тротинетка чрез видео, брошура и презентация. За да бъде по-интересно, непосредствено след представянето, се провеждаше беседа. Нейната цел беше учениците да затвърдят получените знания. 

Училищното ръководство благодари на учениците и учителите, които се включиха в кампанията.


27.06.2023 г.
 
ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
1
По решение на Министерски съвет датата 29 юни е обявена за Национален ден на безопасността на движението по пътищата. В тази връзка беше препоръчително в периода около 29 юни да се организират и изпълнят инициативи, които да поставят акцент на безопасността на пътя.

Целта е да се акцентира на различни аспекти, свързани с пътнотранспортния травматизъм. Редица от тях поставят фокуса именно на това – да напомнят на хората, че на пътя заедно с тях са и други човешки същества и от действията на всеки зависи животът на мнозина. Инициативата е образователна и информационна, с което се цели да се засили вниманието на учениците към проблемите на пътната безопасност.

На 27 юни 2023 г. в Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ се проведе открит урок на тема: „Знам правилата за безопасно движение по пътищата“. В него участие взеха: Калоян Иларионов, Мартин Тодоров, Никола Лазаров и Преслав Златев 9.Б клас, Мартина Грозева и Мария Евгениева от 10.А клас, Кристиана Стефанова и Преслава Иванова от 10.В клас и Габриел Блажев и Иляй Илми от 10.Г клас. Г-жа Биляна Николова и г-н Иван Бонев- учители по БДП, обясниха основните правила за движение по пътищата- пресичане на пешеходна пътека, правила за каране на електрическа тротинетка, пътните знаци и др., и насоките за предотвратяване на пътнотранспортен травматизъм. Учениците изслушаха беседата, а след това приложиха получените знания на практика. Целта беше участниците да осъзнаят, че пътнотранспортният травматизъм не е просто статистика, която чуваме да се съобщава, а засяга човешки съдби, много от които унищожени, заради поемане на ненужен риск или грешка на пътя.

Училищното ръководство благодари на учениците и техните ръководители за участието в инициативата


25.01.2023г.
 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП В ПГ ПО ТУРИЗЪМ – РУСЕ
1На 25 януари 2023 г., се проведе състезание по безопасност на движение по пътищата /БДП/ на тема: „Знам правилата за безопасно движение по пътищата“. 

Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Чрез състезанието се възпитават качества като информираност, култура в отношенията, съобразителност и уважение към общността.

От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха ученици от 8. до 10. клас. Те бяха разделени на два отбора по четирима ученици. Състезанието се проведе в два етапа – теоретичен и практически. Първият етап включваше решаване на тест, а вторият – надпревара с колело по трасе с препятствия. Взискателно жури от учителите по БДП оцени всички етапи, като взе  предвид точните отговори и бързината на учениците. 

В състезанието на ПЪРВО МЯСТО се класираха: Кристиян Златев, Мартин Йоцев от 8.Г клас, Димитър Радев от 9.Г клас и Ралица Хараламбиева от 10.Б клас, с ръководител г-жа Биляна Николова.

ВТОРО МЯСТО заеха: Борислав Димитров, Ивелин Вишков от 8.Г клас, Георги Георгиев от 9.Г клас и Симге Карапанлиева от 10.Б клас, с ръководител г-н Иван Бонев.  

Училищното ръководство благодари на учениците и техните ръководители за участието в състезанието. 


29.04.2022г.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП В ПГ ПО ТУРИЗЪМ – РУСЕ

1

На 29 април 2022 г., в двора на училището, се проведе състезание по безопасност на движение по пътищата /БДП/ на тема: „Знам правилата за безопасно движение по пътищата“.

Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие на учениците като информираност, култура в отношенията, съобразителност и уважение към общността.

От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха ученици от 8. до 10. клас. Те бяха разделени на три отбора по четирима ученици. Състезанието се проведе в два етапа – теоретичен и практически. Първият етап включваше решаване на тест, а вторият – надпревара с колело по трасе с препятствия. Взискателно жури от учителите по БДП оцени всички етапи, като взе предвид точните отговори и бързината на учениците.

В състезанието на ПЪРВО МЯСТО се класираха: Симона Дончева и Ивайло Василев от 9.В клас, Ивайло Ненов и Юсеин Палов от 10.Г клас, с ръководител г-жа Християна Симеонова.

ВТОРО МЯСТО заеха: Кристиян Хитов от 8.Г клас, Тонислав Тодоров от 9.Г клас, Йоана Андреева и Алпер Хасанов от 10.Б клас, с ръководител г-жа Биляна Николова.

На ТРЕТО МЯСТО се класираха: Георги Георгиева от 8.Г клас, Ивайла Цонева от 9.А клас, Десислава Иванова и Мирослав Стойчев от 10.В клас, с ръководител г-н Иван Бонев.

Училищното ръководство благодари на учениците и техните ръководители за участието в състезанието.

 

30.11.2021г.

НОВА ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП В ПГ ПО ТУРИЗЪМ-РУСЕ

DJI 0223В Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, се изгради площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата. Средствата за външната и вътрешната площадка са осигурени по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул "Площадки за обучението по безопасност на движението по пътищата".

Целта на програмата е да подобри качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на учениците за безопасност на движението по пътищата.

Очакваните резултати са намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия (ПТП) с участието на деца.

Проектното предложение включваше:

  1. Разчертаване и боядисване на външна площадка по БДП;
  2. Закупуване на вътрешна площадка;
  3. Закупуване на оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка по БДП.

За реализирането на проекта в двора на ПГ по туризъм – Русе, се разчерта външна площадка и се закупи вътрешна площадка, която ще може да се използва за провеждане на часовете по БДП през зимния сезон.

Училището закупи следното оборудване и обзавеждане за площадките по БДП:

1 бр. модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);

1 бр. стоп палка;

12 бр. сигнално-предпазни жилетки;

1 комплект от 10 бр. пътни знаци (с минимална височина 110 см);

10 бр. конуса;

2 бр. симулационни очила;

2 бр. табла за обучение по БДП;

1 бр. велосипед;

1 бр. каска за велосипедист;

1 бр. програмируем учебен робот.

Външната площадка бе открита с урок по БДП на тема: „Култура на поведение на пътя“. Урокът беше проведен от г-жа Биляна Николова и г-н Иван Бонев - учители по безопасност на движението по пътищата, и ученици от 10.Б и 10.В класове.

Площадките ще допринесат за по-добра ориентация и придобиване на умения за безопасно поведение на пътя. Учениците ще видят реално пресъздадени ситуации, в които трябва да обмислят как да постъпят, когато са в ролята на пешеходци, пътници в превозни средства или водачи на велосипед.


20.11.2021г.

ОТКРИТ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

IMG b7012d98353d5aef62f9a1b737cdb192 V

На 20 октомври 2021 г. в училищния двор на Професионална гимназия по туризъм – Русе, се проведе  открит урок по безопасност на движението по пътищата на тема: „По пътя до училище“.

Урокът беше проведен от г-жа Биляна Николова и г-н Иван Бонев- учители по безопасност на движението по пътищата и ученици от 8.В и 8.Г класове. Целта беше да се затвърдят знанията на подрастващите за безопасно поведение на пътя. 

В хода на урока осмокласниците показаха своите знания за правилата на пътя, които задължително трябва да спазват. Направиха анализи на пътни ситуации и очертаха маршрути за безопасно поведение по пътя към училище. Учениците се справиха отлично със зададените въпроси, бяха много активни и енергични в отговорите си. Това са едни от начините за повишаване културата на учениците, свързана с безопасното движение по пътищата.

Подобни инициативи са изключително актуални и полезни за учениците, които всеки ден влизат в ролята на участници в движението, изминавайки като пешеходци маршрута от дома си до сградата на училището и обратно.


13.10.2020г.

На 13 октомври 2019 година в двора на бившата Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Русе, където се намира новосъздадената картинг писта, се проведе кампания „Овладей пътя“, организирана от „Русе Кар Моторспорт“, в която взеха участие ученици в правоспособна възраст за управление на МПС (навършили 18 години) от Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“  – гр. Русе.

Господин Росен Даскалов проведе беседа на тема „Безопасно шофиране“ и запозна присъстващите с главните моменти при съблюдаване на безопасността на движението по пътищата като водачи и пешеходци. Той наблегна на най-важното условие за успешно шофиране –  вниманието.

Учениците наблюдаваха демонстрация на спортни автомобили SIN CARS и електрическите автомобили L CITY.

Всеки от присъстващите получи безплатно по две обиколки с картинг.

 

Please publish modules in offcanvas position.