• a.JPG
  • cook.JPG
  • gid.JPG
  • hotelier.JPG
  • ket.JPG

Указание за отпускане на стипендии

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

Вижте  файла - учебна 2020/2021 година

Вижте файла - учебна 2021/2022 година