• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Непедагогически песонал

Анелия  Илиева  Главен счетоводител
Меглена Вълчева Завеждащ административна служба
Емел  Салдинова Началник склад
Ренета Ганева Домакин
Пламенна  Петрова Технически секретар
Петя Димитрова Портиер
Светломир Петков Огняр
Виолета Копоева Хигиенист
Галина Стефанова Хигиенист
Румянка Недкова Хигиенист