• a2.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • g.JPG

Непедагогически песонал

Елеонора Петкова Главен счетоводител
Меглена Вълчева Завеждащ административна служба
Емел  Салдинова Началник склад
Ренета Ганева Технически секретар
Петя Димитрова Портиер
Светломир Петков Общ работник поддържане на сгради
Виолета Копоева Хигиенист
Галина Стефанова Хигиенист
Румянка Недкова Хигиенист