• a2.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • g.JPG

Педагогически персонал

Ренета

Вълева

Директор, училище

Учител

Български език и литература

Марияна

Христова

Заместник-директор, учебна дейност

Учител

Математика, Информатика

Румяна

Стоянова

Заместник-директор, учебно-производствена дейност

Учител

Сервиране, Технология на кулинарната продукция

Виктория

Петрова

Педагогически съветник

Албена

Коцева-Петрова

Старши учител

Математика, Физика и астрономия

Анелия

Георгиева

Старши учител

Български език и литература, Френски език

Биляна 

Николова

Учител

Български език илитература

Борислава  Грозева

Учител

Български език илитература

Валентина

Игнатова

Старши учител

Химия и опазване на околната среда, Екология в туризма, Етика и право,

Физическо възпитание и спорт

Веселин

Толев

Старши учител

География и икономика, История и цивилизация

Данаил

Илиев

Старши учител

Английски език

Даниела

Василева

Старши учител

Математика

Деница

Колева

Учител

Физическо възпитание и спорт

Димитър

Тошков

Старши учител

Туристическа анимация, Технология на допълнителните дейности в туризма, Мениджмънт, Маркетинг в туризма,

Йордан 

Адолфов

География и икономика

Организация и функциониране на ресторанта

Иван

Бонев

Учител

Мениджмънт в туризма, Сервиране и барманство, Охранителни мерки и безопасност, Технология и организация на екскурзоводското обслужване, Туристически ресурси, Маркетинг в туризма, Технология на хотелиерското обслужване, Технология на допълнителните дейности в туризма

Искра

Сокерова-Ганчева

Старши учител

Математика

Красимира

Стойкова

Старши учител

Организация и функциониране на ресторанта, Технология на кулинарната продукция

Мариета

Добрева

Старши учител

Технология на кулинарната продукция, Технология на кулинарни изделия за кетъринг, Отчетност, Организация и обслужване на кетърингови събития

Меглена

Георгиева

Старши учител

Английски език

Нела

Стоянова

Старши учител

Сомелиерство, Сервиране и барманство, Организация и функциониране на кухнята, Технология на кулинарни изделия за кетъринг, Сервиране, Организация и функциониране на ресторанта, Основи на туризма

Нермие

Ахмедова

Старши учител

Информатика, Информационни технологии, Математика,

Павлина

Господинова

Старши учител

Английски език

Петя

Сиракова

Старши учител

Философия, Етика и право, Свят и личност,

Пламена

Дойчева

Учител

Немски език, Български език и литераура

Петър  Атанасов

Учител

Икономика, Технология на кулинарната продукция

Радостина Симеонова

Учител

Билогия и здравно образование

Радостина

Цонева

Старши учител

Информатика, Информационни технологии, Счетоводство и отчетност в туризма, Икономика, Предприемачество

Радостина

Христова

Старши учител

Материалознание, Технология и организация на екскурзоводското обслужване, Технология на хотелиерското обслужване, Технология на туристическата и туроператорската дейност

Росен

Стефанов

Старши учител

Физическо възпитание и спорт

Росица

Евтимова

Старши учител

История и цивилизация, История на материалната и духовна култура, Психология и логика, Национално културно-историческо наследство,

Таня Иванова

Учител

Предприемачество

Технологично обзавеждане, Вътрешни и международни маршрути, Технология на туристическата и туроператорската дейност, 

Теодора

Минчева

Старши учител

Английски език

Християна

Янкова

Учител

Технология на кулинарната продукция, Технология на кулинарни изделия за кетъринг, Отчетност, Организация и обслужване на кетърингови събития