• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

987634897.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 

Педагогически персонал

Ренета

Вълева

Директор, училище

Марияна

Христова

Заместник-директор, учебна дейност

Румяна

Стоянова

Заместник-директор, учебно-производствена дейност

Виктория

Пухлева

Педагогически съветник

Албена

Коцева-Петрова

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Анелия

Георгиева

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Биляна 

Николова

Учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Валентина

Игнатова

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Веселин

Толев

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Венцислав  Харалампиев

Учител 

Теоретично обучение

Данаил

Илиев

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Даниела

Василева

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Деница

Колева

Учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Димитър

Тошков

Старши учител

Практическо обучение

Иван  Бонев 

Учител

Теоретично обучение

Искра Сокерова-Ганчева

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Йордан 

Адолфов

Учител

Практическо обучение

Красимира

Бахчеванова

Старши учител

Практическо обучение

Мариела

Добрева

Старши учител

Практическо обучение

Меглена

Георгиева

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Милена  Пейкова 

Учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Милена Иванова

Учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Нела

Стоянова

Старши учител

Практическо обучение

Нермие

Ахмедова

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Павлина

Господинова

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Петя

Сиракова

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Пламена

Дойчева

Учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Петър  Атанасов

Учител

Практическо обучение

Радостина Симеонова

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Радостина

Христова

Старши учител

Теоретично обучение

Росен

Стефанов

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Таня Иванова

Учител

Практическо обучение 

Теодора

Минчева

Старши учител

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Християна

Симеонова

Учител

Практическо обучение

Цветелина  Петрова 

Учител 

Теоретично обучение