• a2.jpg
 • cook.JPG
 • gid.JPG
 • hotelier.JPG
 • ket.JPG

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

Вижте  файла - учебна 2020/2021 година

Вижте файла - учебна 2021/2022 година

CCF06112018 001

 1. Красимир Иванчев;
 2. Васил Петров;
 3. Ремзие Алиева;
 4. Христо Димитров;
 5. Надежда Костадинова;
 6. Нурсел Хасанова;
 7. Румяна Стоянова.