Печат

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГ ПО ТУРИЗЪМ ИВАН П. ПАВЛОВ, РУСЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ ИВАН П. ПАВЛОВ - РУСЕ, ЗА ПЕРИОДА 15.09.2020 г. - 14.09.2021 г.