• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

70bd278374a3c5ac5221bb8b024935cc45dbe2621d3ce4ca6f104969ec4459fe_296642121825f9c9.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 

Професия „Ресторантьор“

Специалност „Кетъринг“

срок на обучение: 5 години

разширено изучаване на английски език

 

Завършилите специалност ,,Кетъринг“ получават III-та стeпен на професионална квалификация с разширено изучване на чужд език и успешно се реализират като организатори на приеми, конференции, семинари, дегустации, частни партита и др.

Нашите възпитаници са най-добрите специалисти по кетърингово обслужване в заведенията за хранене и развлечения и извън тях.

Отличната теоретична подготовка допълват с практически знания и умения, които придобиват както в модерния Учебен ресторант, така и в реална работна среда във водещи, утвърдени в областта на храненето и кетъринга заведения.


Професия „Хотелиер“

Специалност „Организация на хотелиерството“

срок на обучение: 5 години

разширено изучаване на английски език

 

Завършилите специалност „Организация на хотелиерството“ получават III-та стeпен на професионална квалификация с разширено изучване на чужд език. Успешно завършилите имат увереността и самочувствието да започнат работа в най-престижните хотели в Русе, страната и чужбина.

Те знаят как да организират работата в един хотелски комплекс. Компетентни са да управляват всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването и обслужването на гостите.


Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“

Специалност „Организация на туризма и свободното време“

срок на обучение: 5 години

разширено изучаване на английски език

 

Специалността ,,Организатор на туризма и свободното време“ е динамична, интересна и модерна.

Млади, гъвкави, знаещи, търсещи предизвикателства и успешна професионална реализация – такива са възпитаниците на Гимназията, завършили специалността и придобили III-та стeпен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език.

На теория и практика научават как работи една туристическа агенция, как се организира спортно-развлекателна дейност, какво е маркетинг и мениджмънт. Научават всичко за екскурзоводството и анимацията и още много интересни и полезни неща.


Професия „Готвач“

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

срок на обучение: 5 години

без разширено изучаване на английски език

 

Интересът към специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ е традиционно голям. Завършилите получават II-ра стeпен на професионална квалификация.

Обучението е с практическа насоченост. В модерно оборудваните Учебни кухни учениците се запознават с видовете хранителни продукти, с машините и съоръженията, които се използват за производството на кулинарни изделия и напитки.

Практиката си младите готвачи провеждат в ресторантите на големите хотели, където работят редом с най-добрите в бранша и трупат ценен опит.


За всички паралелки:

приемни тестове: БЕЛ x 2 и Математика x 2, балообразуващи предмети: чужд език x 1, биология x 1

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ПРОФЕСИИ/СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ПО ЗАСПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ


377283956 262667553393708 1187838724251089070 n 378490167 262649440062186 883280418093397917 n

1

На 23 ноември 2023 г. инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“ отчете една година поредица от събития. Целта е обединяване на всички заинтересовани институции в града. За този период инициативата организира концерти, хепънинг, пиеса, среща с родители, разпространение на флаери и плакети за вредата от употребата на наркотични вещества.

В рамките на инициативата се проведе форум „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“. От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха Александрина Владимирова, Дария Валчак, Дениза Раим и Мартина Банева от 12.В клас, с ръководител г-н Иван Бонев. Ученичките обслужваха посетителите на блок маса.

По случай годишнината в Доходното здание се състоя концерт. Целта беше участниците да разкрият красотата на света чрез магията на словото, песента и танца и да покажат на своите връстници, че има много позитивни начини, чрез които да изявят себе си. От Гимназията по туризъм участие взеха Мартина Цонева и Никол Колева от 8.А клас, Андреа Малева, Божидара Манолова, Габриела Гергов, Дария Стоянова, Симона Горлоева и Христо Маринов от 9.А клас, Ирена Минчева от 9.Г клас, Симона Георгиева от 10.Б клас, Анжелина Росенова от 10.В клас, Мартина Грозева и Мартина Стоянова от 11.А клас, Никол Иванова и Симона Дончева от 11.В клас и Мирослав Стойчев от 12.В клас. Те изпълниха танцов етюд „Не на дрогата“. Учениците са част от клубовете „Съвременни танци“ и „Dance tif танци“, с ръководител г-жа Таня Иванова, по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

Училищното ръководство благодари на учениците и на техните ръководители за участието в инициативата!

Повече снимки може да разгледате в галерията ни.

 

1

На 23 юни 2023 г., на площад „Свобода“, се проведе хепънинг под наслов "Заедно да спасим децата от дрогата". Инициативата е посветена на 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества.

„Идеята е да се говори непрекъснато за проблема, а не да е само еднократни проект или кампания. Целта е все повече ученици и родители да чуват и научават за необратимите процеси, които настъпват след употребата на наркотични вещества", каза г-н Румен Николаев- организатор на инициативата.

Програмата включваше танцови и музикални изпълнения на русенски състави и творчески работилници. Бяха изградени шатри, където бяха раздавани информационни материали. 

В събитието участие взеха аниматорите от Гимназията: Андреа Малева, Божидара Манолова, Христо Маринов от 8.А клас, Симона Георгиева от 9.Б клас, Анджелина Росенова от 9.В клас, Мартина Грозева от 10.А клас и Бетина Иванова от Детска градина “Слънце”, с ръководител г-жа Таня Иванова. Учениците бяха облечени в костюми на животни и зарадваха присъстващите с детска анимация, различни песни и танци.

Училищното ръководство благодари на учениците и на техния ръководител за участието в инициативата!

Повече снимки може да разгледате в галерията ни.

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставяме информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.

Издаване на Диплома за средно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ 1-ВИ УЧЕБЕН СРОК

УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ 1-ВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА, РЕДОВНА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2022-2023

Страница 1 от 2