• a2.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • g.JPG

Материална база

Обучението на учениците се провежда в 17 класни стаи, включващи кабинет по: химия, физика, биология и теоретична професионална подготовка. 

 Гимназията разполага с 2 компютърни кабинета за обучение, обзаведени по програмата "i-клас", изградена е училищна мрежа с постоянен достъп до Internet. След приключване на  часовете, ученици и преподаватели посещават кабинетите за подготовка по предмети, проекти и други.

    Учебно-производствената база разполага с 4 броя оборудвани учебни кухни, в които се провеждат практики по готварство и сладкарство. Два кабинета по сервиране, обзаведени като търговска зала в ресторант. Кабинет по туризъм, аранжиран от самите ученици и цех за производство на закуски и сладкарски изделия, в който работят и част от завършващите ученици.

mbaza