• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

44af9b73f1ff1689efc8c17aa986f6dba89c4c79a30af5a574c2978ae15_4726940e8bc31844.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 4 ГОДИНИ С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ 2-РИ УЧЕБЕН СРОК

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

УКАЗАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - 2 СРОК

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТИРАНЕ НА СИГНАЛ