• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

viber__2022-12-12_18-16-50-988.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 

История

ПЪТЯТ започва през 1951 година, когато с Постановление N 942 на Министерския съвет  на Н.Р.България от 10 август и със заповед N3550 от 11.08.1951г. на Министъра на народната просвета, в Русе се открива Промишлено  училище по обществено хранене. Една паралелка от 22 ученички и една стая в приземния етаж на старото училище "Любен Каравелов". За първа директорка е назначена г-жа Мария Петкова, която остава начело до 1971година. Следват години на укрепване и утвърждаване.Ключови моменти по пътя на училището са:

•1958 година – прераства в техникум.

•1960 година – училището се настанява в сградата на бившата Руска гимназия /СОУ за европейски езици/.

•1964 година  - преминава на подчинение на Министерството на вътрешната търговия и материалната база се обогатява.

•1974 година училището се премества в новопостроената сграда на  техникум по електротехника, където се помещава и до днес.

•1976 година –Техникумът по обществено хранене празнува своя 25 годишен юбилей. По това време вече училището е утвърдено в подготовката на кадри за общественото хранене в града и региона. Признание и оценка за високите постижения на колектива са наградите: орден "Кирил и Методий, връчен на тогавашния директор Любомир Мутафов и на още 4 преподавателки, а също и званието "Отличник на Министерството на вътрешната търговия и услугите",присъдено на 10 преподаватели от ТОХ – гр. Русе.

•1987 година на ТОХ е предоставена сградата на бившата детска градина "Вела Благоева" в ж.к."Изток", която е преустроена  в учебно-производствен корпус. С много усилия,желание и любов от страна на целия педагогически колектив, тук се обзавеждат кабинети за теоретични занятия, учебни кухни, производствени цехове

•1992 година по решение на Община Русе учебната база на ТОХ е обогатена с допълнителни учебни кабинети в  сградата на Спортното училище. Това облекчава учебния процес и позволява воденето на учебните занятия на една смяна.

•2001/2002 учебна година ТОХ "Иван П. Павлов" чества достойно своя 50 годишен юбилей. По дългия път, извървян през последните 50 години, училището е дало на обществото над десет хиляди добре обучени средни кадри, които са намерили своето място и професионална реализация, а много от тях израстват като изключителни специалисти в своята професия.

•месец май 2003 година ТОХ се трансформира в Професионална гимназия по туризъм.

•месец януари 2009 година - Гимназията се премества в бившата сграда на ПГ по текстил. Новият адрес е: град Русе, бул. "Липник" 4